Temamøte "Å leve strategien" - Fra strategi til handling

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.