Scenarioplanlegging for robuste strategier i en turbulent tid


Hvilke trender og plutselige hendelser kan være kritiske for din virksomhet?
Rask og klok respons er avgjørende for hvordan virksomheten klarer seg under endrede rammebetingelser. Vi kan ikke spå om fremtiden, men ledere kan øke virksomhetens beredskap ved å beskrive mulige fremtidsscenarier gjennom systematisk tilnærming.
Scenarioarbeid vil utfordre dagens tenking om hvordan organisasjonen driver sin virksomhet og tilfører sine kunder verdi. Å tenke gjennom mulige konsekvenser av det ‘utenkelige’ krever ledelsesmessig mot, men vil bidra til å syreteste dagens strategiske beslutninger for fremtiden.


AFF inviterer til Fremtidsverksted bestående av to samlinger (2 + 1 dager) med oppfølgingsmøte i den enkelte virksomheten mellom samlingene.
På samlingene vil deltakerne jobbe med scenarier for egen virksomhet, bli kjent med metoder og verktøy for scenarioarbeid og utfordre tenkingen til hverandre. Dypere forståelse av virksomhetens sårbarhet i fremtidige rammebetingelser vil danne grunnlag for gode strategiske diskusjoner internt i virksomheten.


Målgruppe:
Ledere med strategisk ansvar, fortrinnsvis fra organisasjonens øverste ledergruppe.
Deltakelse fra hver virksomhet er minimum 2 personer for å sikre god overføring av verdi til virksomheten.

Pris for to personer: 24.000,-
Pris per ekstra deltaker: 9.000,-
Pris for hele ledergruppen: 60.000,-

Prisen inkluderer lunsj samt boken Strategic Reframing - The Oxford Scenario Planning Approach av Dr. Rafael Ramirez, University of Oxford.


Ledere med strategisk ansvar, fortrinnsvis fra organisasjonens øverste ledergruppe. Vi legger vekt på å ha en liten gruppe deltakere for å gå tett på situasjonen til den enkelte virksomheten

Samlingene finner sted i AFF sine lokaler 14-15 november 2017 og 22. januar 2018 kl. 9.00-16.30 alle dager.

 

  

THORA LOU HAAVIK Seniorkonsulent AFF, scenarioplanlegger og MSc i organisatorisk endring fra HEC Paris og Oxford University

ESPEN RUUD Seniorkonsulent AFF, innovatør, tidligere partner i innovasjonsselskap, gründerinvestro og foreleser ved NTNU

Påmeldingsskjema

Samlingene finner sted i AFF sine lokaler i Oslo 14-15 november 2017 og 22. januar 2018 kl. 9.00-16.30 alle dager.

Informasjon

Sted
AFF v/NHH Oslo
Tid
Fra tirsdag 14. november 2017 00.00
Til onsdag 15. november 2017 00.00
Påmeldingsfrist
Mandag 4. september 2017 00.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.