Aktiviteter
Temamøte: Design Thinking for Ledere
Tid: Mandag 29. mai 2017 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: Onsdag 24. mai 2017 kl. 00.00
Sted: Jebsen Senteret, NHH, Helleveien 30
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Digital disrupsjon - analogt ansvar
Tid: Onsdag 31. mai 2017 kl. 13.00
Påmeldingsfrist: Mandag 29. mai 2017 kl. 00.00
Sted: AFF
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
FiftyFifty 2017
Tid: Mandag 19. juni 2017 kl. 00.00
Påmeldingsfrist: Torsdag 15. juni 2017 kl. 00.00
Sted:
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Alumnisamling for Solstrandprogrammet
Tid: Tirsdag 20. juni 2017 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: Mandag 19. juni 2017 kl. 23.45
Sted: AFF
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Temamøte "Å leve strategien" - Fra strategi til handling
Tid: Tirsdag 15. august 2017 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: Fredag 25. august 2017 kl. 23.59
Sted: Hos AFF i Drammensveien 44
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
AFF Yngre Ledere alumnisamling 5.-6. okt
Tid: Torsdag 5. oktober 2017 kl. 10.00
Påmeldingsfrist: Fredag 29. september 2017 kl. 16.00
Sted: Solstrand Hotel & Bad
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Google er ikke som alle andre organisasjoner – har vi noe å lære?
Tid: Tirsdag 31. oktober 2017 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: Mandag 30. oktober 2017 kl. 14.00
Sted: Hos AFF i Drammensveien 44, Oslo
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Invitasjon til hovedstyremøte 2017 for kullformenn etter Solstrandprogrammet
Tid: Torsdag 2. november 2017 kl. 17.00
Påmeldingsfrist: Fredag 20. oktober 2017 kl. 23.59
Sted: Hotel Bristol
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Solstrandprogrammet Alumni-samling 6.november
Tid: Mandag 6. november 2017 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: Fredag 3. november 2017 kl. 16.00
Sted: AFF
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
AFF Fremtidsverksted
Tid: Tirsdag 14. november 2017 kl. 00.00
Påmeldingsfrist: Mandag 4. september 2017 kl. 00.00
Sted: AFF v/NHH Oslo
Ledige plasser: Venteliste
AFF og NHH inviterer til temamøte 20. november
Tid: Mandag 20. november 2017 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: Fredag 17. november 2017 kl. 16.00
Sted: AUD. MAX, NHH, Helleveien 30
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Sol Accelerate Alumnisamling 22.november
Tid: Onsdag 22. november 2017 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: Onsdag 22. november 2017 kl. 16.00
Sted: AFF, Drammensveien 44, Oslo
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Sol Accelerate Alumnisamling 22.november
Tid: Onsdag 22. november 2017 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: Mandag 20. november 2017 kl. 16.00
Sted: AFF, Drammensveien 44, Oslo
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
En fremtid med bærekraft – konsekvenser og muligheter for lederskap og innovasjon
Tid: Torsdag 7. desember 2017 kl. 13.00
Påmeldingsfrist: Torsdag 7. desember 2017 kl. 00.00
Sted: AFF, Drammensveien 44, Oslo
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Solstranddagen 2018 foredrag
Tid: Onsdag 27. desember 2017 kl. 11.33
Påmeldingsfrist: Onsdag 27. desember 2017 kl. 11.33
Sted:
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Solstranddagen 2018
Tid: Onsdag 10. januar 2018 kl. 17.00
Påmeldingsfrist: Fredag 3. november 2017 kl. 23.45
Sted: Solstrand Hotel & Bad
Ledige plasser: Venteliste
Mot i lederskapet, Solstranddagen 2018
Tid: Onsdag 10. januar 2018 kl. 18.00
Påmeldingsfrist: Fredag 12. januar 2018 kl. 16.00
Sted: Solstrand Hotel & Bad
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Solstranddagen 11. januar 2018
Tid: Torsdag 11. januar 2018 kl. 09.00
Påmeldingsfrist: Fredag 5. januar 2018 kl. 15.45
Sted: Solstrand Hotel & Bad
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
AFF/NHH inviterer til praktiske endringsverksteder i Oslo
Tid: Mandag 12. februar 2018 kl. 09.00
Påmeldingsfrist: Torsdag 1. februar 2018 kl. 00.00
Sted: AFF, Oslo, Drammensveien 44
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
AFF Fremtidsverksted
Tid: Mandag 5. mars 2018 kl. 09.00
Påmeldingsfrist: Torsdag 15. februar 2018 kl. 08.00
Sted: AFF v/NHH Oslo
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt
Kultur og verdier som veiviser i ledelse
Tid: Onsdag 7. mars 2018 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: Tirsdag 6. mars 2018 kl. 00.00
Sted: AFF Oslo, Drammensveien 44
Ledige plasser: 30 av 110
Solstranddagen 2019
Tid: Onsdag 9. januar 2019 kl. 09.00
Påmeldingsfrist: Fredag 2. november 2018 kl. 15.45
Sted: Solstrand Hotel & Bad
Ledige plasser: 90 av 90